LIIMPUIDU TOOTMINE


Toodame liimpuittalasid tugevusklassiga GL24, GL28 ja GL32h (h-homogeenset kui ka c-kombineeritud) hööveldatuna laiusega kuni 240 mm, kõrgusega kuni 1000 mm ja pikkusega kuni 20 m.

Liimpuit (Glue Laminated Timber) saadakse mitme puitlamelli kokkuliimimise teel ning see on välja arendatud kasutamiseks erinevates kandekonstruktsioonides (talad, postid, fermid, sarikad,sillad jne).

Homogeense liimpuidu puhul, näiteks GL 24h on kõik lamellid sama tugevusklassiga puidust C24.

Kombineeritud liimpuidu GL24c puhul võib tala ristõike kõrguses keskel asuv 2/3 osa olla C18 puidust, pealmised lamellid peavad aga olema C24 tugevusklassiga materjalist (paindel jagunevad pinged tala ristlõikes nii, et keskel on need väiksemad).

Lamellide ühendamisel kasutame ühekomponentset polüuretaanliimi Jowapur 686.30. Antud liim on väga sobilik nii sise kui välistingimustes kasutatavate koormustkandvate liimpuittoodete valmistamiseks.

Liimpuittalad toodame kvaliteetsest tugevussorteeritud kuuse materjalist.