Pindala näiteks?
peamised tootmistliinid ja masinad (ehk mida ostujuhid tahavad näha)?

LIIMPUIDU TOOTMINE